Mae’r loteri’n cael ei thynnu bob dydd Llun

Ymunwch â Loteri Cymru Hardd

Eich cyfle i ennill £25,000 a chefnogi prosiectau amgylcheddol ledled Cymru wrth i chi chwarae.

Sut mae’n gweithio Chwarae nawr

Ni allai chwarae fod yn haws

Ymunwch â chymuned gynyddol o wirfoddolwyr a chefnogwyr sy’n chwarae Loteri wythnosol Cymru Hardd. Am £1 yr wythnos yn unig, gallech ENNILL £25,000 yn y loteri wythnosol.

Cofrestrwch ar-lein

Llenwch ffurflen gais syml, a fydd yn cymryd dim mwy na dwy funud. Nodwch fod yn rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i chwarae.

Eich rhifau

Dewiswch nifer y ceisiadau yr hoffech chi bob wythnos. Gallwch gael hyd at pump cais.
Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd eich rhifau yn cael eu dewis a'u dyrannu i chi.

Gwiriwch y canlyniadau

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi ar y wefan hon. Os byddwch yn ennill gwobr ariannol, byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost ac yn talu'ch enillion yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc cofrestredig.

Sut mae’n gweithio Chwarae nawr
>

Sut mae Loteri Cymru Hardd yn gweithio

Rydym wedi gwneud ymuno â Loteri Cymru Hardd mor syml â phosibl!

Ar ôl cofrestru byddwn yn anfon eich rhifau atoch chi.

Cynhelir y loteri bob dydd Llun a byddwn yn anfon e-bost atoch yn rhoi gwybod i chi os ydych yn enillydd.

Sut mae’n gweithio

Sut mae chwarae yn helpu

Trwy chwarae Loteri Cymru Hardd rydych yn cefnogi’r gwaith gwerthfawr y mae Cadwch Gymru’n Daclus yn ei wneud i greu Cymru Hardd y mae pawb yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Creu natur ar garreg ein drws

Cefnogi prosiectau amgylcheddol a natur

Adeiladu cymunedau

Chwarae a diogelu – drwy weithredu ymarferol ac addysg amgylcheddol, i osod safonau ar gyfer parciau a thraethau.

Barod i chwarae?

Mae ond yn cymryd dwy funud ac fe gewch eich cynnwys yn y loteri i ennill £25,000

Sut mae’n gweithio Chwarae nawr